Leptonychotes weddellii

Taxonomy: Animalia > Chordata > Mammalia > Carnivora > Phocidae > Leptonychotes > weddellii

Data Summary


Publications

1


Populations

23


Matrices

23

Loading...


1982 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.66

0

0

0

0.71

0.97

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.66

0

0

0

0.71

0.97

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1983 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.41

0

0

0

0.47

0.9

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.41

0

0

0

0.47

0.9

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1984 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.47

0

0

0

0.53

0.92

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.47

0

0

0

0.53

0.92

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1985 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.57

0

0

0

0.63

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.57

0

0

0

0.63

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1986 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.46

0

0

0

0.52

0.92

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.46

0

0

0

0.52

0.92

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1987 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.58

0

0

0

0.64

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.58

0

0

0

0.64

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1988 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.5

0

0

0

0.56

0.93

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.5

0

0

0

0.56

0.93

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1989 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.45

0

0

0

0.51

0.91

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.45

0

0

0

0.51

0.91

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1990 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.61

0

0

0

0.67

0.96

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.61

0

0

0

0.67

0.96

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1991 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.54

0

0

0

0.6

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.54

0

0

0

0.6

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1992 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.55

0

0

0

0.61

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.55

0

0

0

0.61

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1993 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.52

0

0

0

0.58

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.52

0

0

0

0.58

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1994 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.59

0

0

0

0.65

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.59

0

0

0

0.65

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1995 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.51

0

0

0

0.57

0.93

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.51

0

0

0

0.57

0.93

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1996 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.47

0

0

0

0.53

0.92

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.47

0

0

0

0.53

0.92

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1997 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.51

0

0

0

0.57

0.93

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.51

0

0

0

0.57

0.93

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1998 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.68

0

0

0

0.73

0.97

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.68

0

0

0

0.73

0.97

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1999 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.61

0

0

0

0.67

0.96

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.61

0

0

0

0.67

0.96

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2000 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.6

0

0

0

0.66

0.96

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.6

0

0

0

0.66

0.96

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2001 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.59

0

0

0

0.65

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.59

0

0

0

0.65

0.95

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2002 / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.85

0

0

0

0.89

0.39

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.85

0

0

0

0.89

0.39

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Mean / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.56

0

0

0

0.62

0.91

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0.56

0

0

0

0.62

0.91

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3+: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Pooled / Leptonychotes weddellii


Matrix (Click to expand)
Age 1: active Age 2: active Age 3: active Age 4: active Age 5: active Age 6: active Age 7: active Age 8: active Age 9: active Age 10: active Age 11: active Age 12: active Age 13: active Age 14: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3: active Age 4: active Age 5: active Age 6: active Age 7: active Age 8: active Age 9: active Age 10: active Age 11: active Age 12: active Age 13: active Age 14: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.94

0.94

Age 1: active Age 2: active Age 3: active Age 4: active Age 5: active Age 6: active Age 7: active Age 8: active Age 9: active Age 10: active Age 11: active Age 12: active Age 13: active Age 14: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Age 1: active Age 2: active Age 3: active Age 4: active Age 5: active Age 6: active Age 7: active Age 8: active Age 9: active Age 10: active Age 11: active Age 12: active Age 13: active Age 14: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0